Hegel Audio

Hegel DualAmp™

Οι ενισχυτές της Hegel χρησιμοποιούν ένα νέο είδος ενίσχυσης που ονομάζεται DualAmp™

Η τεχνολογία αυτή, χρησιμοποιείται σε όλους τους ολοκληρωμένους και τελικούς ενισχυτές της Hegel.
 
Η συνήθης κατασκευή ενισχυτών, ορίζει την ενίσχυση του σταδίου τάσης και την ενίσχυση του σταδίου ρεύματος να συνδυάζονται στην ίδια πλακέτα του ενισχυτή.
 
Η χρήση της τεχνολογίας DualAmp™  από τη Hegel χωρίζει το στάδιο ενίσχυσης τάσης από το στάδιο κέρδους του ρεύματος σε δύο εντελώς διαφορετικά στάδια.
Πρώτα το μουσικό σήμα πηγαίνει στο στάδιο ενίσχυσης τάσης και ενισχύει μόνο το επίπεδο του μουσικού σήματος.
Έχοντας μόνο την ενίσχυση τάσης στο πρώτο στάδιο, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν υλικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την ενίσχυση της τάσης.  
Μετά το ξεχωριστό στάδιο ενίσχυσης τάσης, έχουμε το στάδιο του ρεύματος, το οποίο είναι «ελεύθερο» να κάνει μόνο την εργασία που πρέπει, να δίνει ρεύμα.
Επιτρέπεται και πάλι στην εταιρεία Hegel η χρήση υλικών που έχουν κατασκευαστεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ γι’ αυτή την εφαρμογή!
Το στάδιο ενίσχυσης ρεύματος απαιτείται για να παραδώσει πολύ ρεύμα στα ηχεία που έχουν συνδεθεί στον ενισχυτή.
Χωρίζοντας τα δύο στάδια κέρδους, δίνεται η δυνατότητα στην Hegel να κρατήσει τα "ευαίσθητα" μέρη των σταδίων ενίσχυσης μακριά από τα ισχυρά ρεύματα που παραδίνονται στα ηχεία, στο στάδιο παραγωγής ρεύματος.
Η έξοδος του σταδίου ενίσχυσης συνδέεται στην είσοδο του σταδίου ενίσχυσης ρεύματος.
Δεν χρησιμοποιείται ανάδραση από το στάδιο ενίσχυσης ρεύματος στο στάδιο ενίσχυσης τάσης.
Η τεχνολογία Hegel DualAmp™, δίνει χαμηλότερες συνολικά παραμορφώσεις και μεγαλύτερη δυναμική περιοχή από τους συνηθισμένης σχεδίασης ενισχυτές.
 
Hegel DecoderBoard Technology
 
Μετά από εντατική έρευνα στην τεχνολογία αιχμής των CD-players, η Hegel διαπίστωσε ότι ο σχεδιασμός των servo-decoder κυκλωμάτων είναι πολύ σημαντικός για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση από τα CD-players. Από το 2002, όλα τα CD-players της Hegel χρησιμοποιούν servo-decoder κυκλώματα που έχουν σχεδιαστεί από την ίδια την Hegel.
 
Οι κατασκευαστές High End CD-players αγοράζουν μηχανισμούς ανάγνωσης από προμηθευτές όπως η Philips, η Sony, η Daisy κ.λπ, οι οποίοι κατασκευάζουν ολοκληρωμένα συστήματα αναπαραγωγής CD που, βέβαια, περιλαμβάνουν servo-decoder κυκλώματα.  
Ελάχιστοι από αυτούς σχεδιάζουν τα δικά τους servo-decoder κυκλώματα.
 
Πριν το 2002 KAI η Hegel αγόραζε ολοκληρωμένα συστήματα transport που περιελάμβαναν servo-decoder κυκλώματα από τους προμηθευτές της.
Μετά από εκτεταμένους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των servo-decoder κυκλωμάτων έχουν μεγάλη επίδραση στην τελική ποιότητα ήχου των CD-players.
Στα εργαστήρια της Hegel διαπιστώσαν ότι τα δικής τους σχεδίασης servo-decoder κυκλώματα επιτύγχαναν πολύ καλύτερη απόδοση κατά την εξαγωγή των ψηφιακών δεδομένων σε σύγκριση με τα μαζικής παραγωγής.
Ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι ότι τα servo-decoder κυκλώματα των εταιρειών αυτών δεν είναι όσο το δυνατό προσεγμένα, καθώς αυτό θα αύξανε σημαντικά το κόστος, γεγονός απαγορευτικό για προϊόντα μαζικής παραγωγής.
 
Kατά την διάρκεια της ανάγνωσης ψηφιακών δεδομένων από ένα CD, o μηχανισμός laser είναι επιφορτισμένος να παρακολουθεί δυναμικά ένα περιστρεφόμενο ίχνος δεδομένων πλάτους 0.4 μικρομέτρων με απόλυτη ακρίβεια, καθώς ο δίσκος περιστρέφεται με 200-500 στροφές το λεπτό.
Η δυσκολία αυξάνει καθώς ο δίσκος κινείται ακόμα τόσο στον οριζόντιο, όσο και στον κάθετο άξονα, επειδή το ίχνος των δεδομένων δεν είναι ποτέ απόλυτα κεντραρισμένο, λόγω ανοχών κατά την κατασκευή του δίσκου.
Για να εκτελέσει επιτυχώς την αποστολή του, δηλαδή να παρακολουθεί πιστά το ίχνος έχοντας και την κατάλληλη εστίαση, ο μηχανισμός laser κινείται από τρεις (3) σερβοκινητήρες, οι οποίοι απαιτούν την ροή ρεύματος μεγάλης διακύμανσης.
Για την εξαγωγή των δεδομένων από το CD, χρησιμοποιείται μία υπέρυθρη δίοδος laser για να φωτίσει το πάχους 0.4 μικρομέτρων ίχνος των δεδομένων στο CD.
Το ίχνος των ηχητικών δεδομένων, καθώς και δεδομένων ελέγχου στο CD είναι κωδικοποιημένο με μία ακολουθία «βουνών» και «κοιλάδων».
Το φως της ακτίνας laser ανακλάται πάνω σε αυτά και την ανάκλαση αυτή δέχονται ευαίσθητες φωτοδίοδοι, στις οποίες δημιουργούνται ρεύματα, πολύ μικρά συγκρινόμενα με αυτά που κινούν τους σερβοκινητήρες.
Πολλοί πιστεύουν ότι, η ανάγνωση των δεδομένων από το CD είναι μία αμιγώς ψηφιακή διαδικασία.
Στην πραγματικότητα, τα ρεύματα που παράγονται από τις φωτοδιόδους είναι αναλογικά σήματα, χαμηλού ρεύματος και υψηλής συχνότητας, τα οποία είναι δυνατόν να διαταραχθούν από την παρουσία των μεγάλων ρευμάτων που απαιτούνται για την κίνηση των σερβοκινητήρων.
Η αποτροπή αυτής της παρεμβολής είναι υψίστης σημασίας για την διατήρηση των δεδομένων στην αρχική τους μορφή, δηλαδή, χωρίς λάθη.
Η σχεδίαση, τόσο των φωτοδιόδων όσο και των κυκλωμάτων της διάταξης της πλακέτας τους, είναι κρίσιμη για την διατήρηση ενός υψηλού λόγου σήματος προς θόρυβο.
Το σήμα που βρίσκεται καταγεγραμμένο σε ένα CD διαβάζεται σε πραγματικό χρόνο και στη περίπτωση που κάποιο τμήμα του χαθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα ανακατασκευής του.
Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση του σήματος των φωτοδιόδων στη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Αυτή δε η διατήρηση, είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για την σχεδίαση ενός CD player υψηλής ποιότητας.
 
Η Hegel έχει κάνει εκτεταμένη έρευνα για να έχει την δυνατότητα να σχεδιάζει δικά της servo-decoder κυκλώματα και να εξάγει το καλύτερο δυνατό σήμα από τα CD.
Η ικανότητα σχεδίασης άριστων τέτοιων κυκλωμάτων απαιτεί βαθιά γνώση αναλογικών ηλεκτρονικών χαμηλού θορύβου, ηλεκτρονικών υψηλών συχνοτήτων, ηλεκτρονικών επεξεργασίας σήματος και προηγμένες τεχνικές σχεδίασης πλακετών κυκλωμάτων.

Πίσω | Λίστα με όλα τα προϊόντα της αντιπροσωπείας

Facebook Twitter
© Copyright 2009 - 2024 Stepcom | HTML | CSS - Ανάπτυξη & Υλοποίηση Παπαδημητρίου Σπύρος